Zadomowieni Google Twitter P Youtube Facebook

Apartamenty Sienkiewicza w Białymstoku

 

Nazwa realizacji: Apartamenty Sienkiewicza w Białymstoku
Architektura: mgr inż. arch. Krzysztof Brański
Współpraca: mgr inż. arch. Marcin Rudnik, mgr inż. arch. Ewelina Huryn
Jednostka projektowa: AMM Studio Architektoniczne, ul. Baśniowa 80, 15-157, Białystok
Inwestor: Yuniversal Podlaski Sp. z o.o.
Powierzchnia całkowita budynku: 3,654,39 m2
Data inwestycji: 2010/2012
Adres inwestycji: Białystok, ul. Sienkiewicza

 

Zamierzeniem budowlanym był remont, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego, wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na budynek usługowo – mieszkaniowy wraz ze stanowiskami postojowymi, parkingami, ukształtowaniem terenu, zielenią i małą architekturą. Zamierzeniem budowlano-projektowym była realizacja zespołu usługowo – mieszkaniowego z sanacją kamienicy zabytkowej, przy uwzględnieniu zaleceń konserwatorskich. Rozbudowa
uzupełniła lukę w pierzei ul. Sienkiewicza na odcinku kamienica – Zespół Szkół Odzieżowych. Uwypukliło to charakter zabudowy miejskiej, a jednocześnie stworzono barierę akustyczną dla części budowli położonej w głębi działki. Prace projektowe i konserwatorskie miały na celu przywrócenie pierwotnego
wyglądu dwóch istotnych elewacji zabytkowej kamienicy, z podkreśleniem detalu i kunsztu budowlanego. Zmiana funkcji pozwoliła na efektywne wykorzystanie obiektu.

 

Galeria: