Zadomowieni Google Twitter P Youtube Facebook

Osiedle Polonia w Szczecinie

 

Nazwa realizacji: Osiedle Polonia w Szczecinie
Architektura: arch. Jadwiga Zielińska, arch. Grzegorz Zieliński, arch. Arkadiusz Czarkowski
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa FORMAT S.C., ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin
Inwestor: SIEMASZKO Sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa budynku: 7479,6 m2
Data inwestycji: 2009
Adres inwestycji: Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich

Osiedle Polonia to zespół budynków wielorodzinnych, składające się z dziewięciu budynków o wysokości od 5 do 8 kondygnacji z garażami podziemnymi oraz lokalami użytkowymi na parterze.

 

Układ konstrukcyjny budynków zaprojektowano jako poprzeczny w technologii mieszanej: monolitycznej w części podziemnej i pierwszych dwóch kondygnacjach nadziemnych, a powyżej tradycyjnej murowanej. Dachy płaskie, stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej na stropie żelbetowym. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe cegła wapiennopiaskowa klasy 15MPa 24,0 cm, styropian ESP 70-040 14,0cm. Współczynnik przenikania ciepła U = 0,28 W/m2K, ściany wewnętrzne nośne murowane z cegły wapienno-piaskowej, stropy żelbetowe wylewane.

Przy klatkach schodowych zaprojektowano dźwigi osobowy z napędem elektromechanicznym bez maszynowni o wymiarach kabiny 1200x2100mm przystosowane dla osób niepełnosprawnych z tablicę przyzywową, oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

 

Galeria: