Zadomowieni Google Twitter P Youtube Facebook

Certyfikat FSC®

Certyfikat został wydany przez NEPCon, który posiada akredytację Forest Stewardship Council® (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej). Certyfikat ten potwierdza, że w toku produkcji wykorzystywane jest drewno pochodzące tylko z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, zarządzanych zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska i poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności.

Pytaj o produkty certyfikowane FSC® w naszej ofercie.

 

Galeria:

     

    Wszystkie nagrody i certyfikaty