Zadomowieni Google Twitter P Youtube Facebook

Polityka jakości i środowiskowa

Naszą misją jest produkcja okien przyjaznych środowisku o jakości spełniającej najwyższe oczekiwania Klientów. Dążymy także do zbudowania marki, która będzie „pierwszym wyborem” dla Klienta w zakresie okien i drzwi drewnianych.

Naszą wizją jest zdobycie pozycji lidera na rynku konsumenckim dostarczając nowoczesne, innowacyjne i przyjazne dla środowiska wyroby.

Zapewniamy naszym Odbiorcom stały poziom jakości okien i drzwi produkowanych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Inwido Production S.A. zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 14001, akceptowalną cenę i terminową dostawę wyrobów spełniających obowiązujące wymagania środowiskowe. Polityka Jakości i Środowiskowa jest realizowana poprzez doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Inwido Production S.A. optymalizację kosztów produkcji i gospodarki odpadami.

Okresowa ocena stopnia realizacji Polityki Jakości i Środowiskowej jest dokonywana w oparciu o:

  • terminową produkcję stolarki otworowej, o wysokiej jakości, przy użyciu materiałów i surowców spełniających nasze wymagania oraz projektowanie ich w sposób, który pozwoli zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko podczas produkcji, użytkowania i likwidacji;
  • przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących środowiska naturalnego;
  • zapewnienie stałego nadzoru nad sprawnością infrastruktury technicznej oraz wprowadzenie rozwiązań organizacyjno-technicznych minimalizujących wpływ czynników szkodliwych na środowisko;
  • dostarczanie wyrobów do Klientów zgodnie z ich oczekiwaniami;
  • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników;
  • racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zmniejszenie wykorzystania nośników energii.

Zarząd Firmy deklaruje stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Inwido Production S.A., spełnienie wymagań prawnych, technicznych i środowiskowych dotyczących naszych działań i wyrobów, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zapewnienie środków dla funkcjonowania systemu.

 

Sokółka 01.09.2017 r.