Zadomowieni Google Twitter P Youtube Facebook

Reklamacja

Formularz zgłoszenia reklamacji

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest uregulowanie należności za wyrób oraz przedłożenie w dniu rozpatrzenia reklamacji karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

 

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól dotyczących reklamowanego produktu. Formularze zawierające nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.

 

Klient:

Rodzaj budownictwa:

Dokumenty gwarancyjne:

Informacja: Proszę zgłosić reklamację do dewelopera, od którego zakupione zostało mieszkanie. Firma ta zajmie się procesem reklamacyjnym w Pana/Pani imieniu, bądź przekaże Panu/Pani potrzebną dokumentację.
Dane klienta:
Adres znajdowania się produktu reklamowanego:
Adres znajdowania się produktu reklamowanego:
Rodzaj wyrobu:

Dane produktu:

 

 

Dane zamówienia:

 

Opis wady:
Zdjęcia: Maksymalny rozmiar pliku to 2Mb. Dozwolone formaty: jpg, gif, png.